info@carnivalnews.net

Suomen energiatuotanto tulee toimeen ilman Venäjää – mutta hinnannousulta on vaikea välttyä

Suomen energiantuonti Venäjältä voi pian olla tiensä päässä, jos Suomi tekee poliittisen ratkaisun irtautua Venäjän tuontienergiasta täysin. Päätös koskisi Venäjän öljyä, maakaasua, sähköä, puuhaketta ja kivihiiltä, joita kaikkia saa muualtakin, mutta hinta saattaisi olla korkeampi.

Euroopan pyristellessä irti Venäjän tuontienergiasta Suomen olisi mahdollista jo ottaa ratkaiseva askel, joka lopettaisi energiantuonnin Venäjältä. Poliittista ratkaisua ei ole kuitenkaan vielä tehty, vaikka eduskunnassa asian tiimoilta on käyty keskustelua ja istunnossa on kerrottu irtautumisen olevan enää viikkojen kysymys.

Mitä Venäjältä tuodaan Suomeen?

Venäjältä tuodaan Suomeen kivihiiltä, puupellettiä, raakaöljyä, maakaasua, energiapuuta ja sähköä. Suomen kannalta maakaasun ja öljyn tuonti Venäjältä ovat isoimmat ongelmakohdat. Kivihiilen käytöstä ollaan luopumassa jo muutenkin, puupelletit ja energiapuu voidaan korvata kotimaisella tuotannolla ja sähköä saadaan muista Pohjoismaista tarpeen vaatiessa. Sähkön osalta Suomi on hyvässä asemassa, muun muassa, Olkiluoto 3 ja kasvaneen tuulivoimatuotannon ansiosta. Vaikka sähkön hinta on Suomessa noussut, on hinnoittelu vielä ollut maltillista Eurooppaan verrattuna.

Suomen öljyntuonti Venäjältä voitaisiin katkaista

Merkittävä osa Suomen raakaöljystä on tuotu Venäjältä, mikä on näkynyt nyt lämmitysöljyn ja polttoaineiden hinnoissa. Muuttunut maailmantilanne on ollut yksi syy raakaöljyn markkinahintojen nousuun. Venäläisten öljyhanojen lopullinen sulkeminen voisi nostaa hintoja edelleen, mutta öljyä saataisiin muualtakin.

Vastaa ja voita 1 000 €: Tippuuko bensan hinta kesään mennessä?

Öljyä löytyy useista maista, eikä Venäjä ole ainut öljyn lähde. Tuotannon nostaminen ei ole ongelma ja kohonnut hinta varmasti houkuttelisi öljymaita myymään. Osa Suomen bensasta ja dieselistä tulee jo nyt Ruotsista ja raakaöljyä hankitaan öljypörssistä. Lisäksi Neste ilmoitti helmikuun lopussa lopettavansa öljyn tilaamisen Venäjältä ja ostavansa raakaöljyn jatkossa muualta. Viimeinen öljylasti Venäjältä saapui Porvoon jalostamolle huhtikuun alussa.

Öljy on kuitenkin tärkeä rahanlähde Venäjälle, joka pitäisi tukkia, sillä se rahoittaa tälläkin hetkellä sotaa Ukrainaa vastaan. Sulkemalla Venäjän öljyhanat olisi merkittävä vaikutus Venäjän talouteen ja sodan jatkumiselle.

maakaasu
Suomessa teollisuus tarvitsee eniten maakaasua, mutta Euroopassa kaasulla on merkittävä asema kotien lämmittäjänä.

Maakaasun hinta kallistuisi – isku teollisuudelle

Maakaasu on toinen merkittävä energiamuoto, jota Suomi on tuonut Venäjältä. Maakaasua käyttää Suomessa erityisesti teollisuus, jota kaasun kallis hinta on kurittanut viime aikoina. Venäläinen maakaasu voitaisiin korvata nestemäisellä maakaasulla.

Työ- ja elinkeinoministeriö ilmoitti puoltavansa LNG-terminaalilaivan vuokraamista yhdessä Viron kanssa, jotta maat pääsisivät yhdessä irti venäläisestä putkikaasusta. Nestemäinen kaasu on kuitenkin kallista, sillä venäläisestä kaasusta pyrkii nyt irti lähes koko Eurooppa. Euroopassa kaasulla on merkittävä rooli kotitalouksien lämmityksessä.

Maakaasua voidaan Suomessa korvata puulla, kivihiilellä ja turpeella, jonka tuotantoa yritetään nyt uudelleen käynnistää.

Trackbacks & Pings

Vastaa