info@carnivalnews.net

Kuluttajien ympäristötietoisuus mahdollistaa maaseutumatkailun kasvun

MTK:n puheenjohtaja Juha Marttila näkee maaseutumatkailussa valtavasti potentiaalia. Kuluttajien kasvava ympäristötietoisuus tuo paljon kilpailuetua maaseutumatkailulle ja digitalisaatio mahdollistaa myös pienten toimijoiden kasvun. Marttila puhui eurooppalaisille maaseudun matkailun ammattilaisille, jotka olivat koolla 6.–8.10.2021 Suomessa, Asikkalassa. Paikalla oli viitisenkymmentä maaseudun matkailun kehittämis- ja markkinointiorganisaatioiden edustajaa, sidosryhmäläisiä ja maaseutumatkailuyrittäjiä Euroopan eri maista.

Marttila muistuttaa maaseutumatkailun ammattilaisia siitä, miten Lapin matkailu on kehittynyt laajaksi liiketoiminnaksi. Kaikki perustuu luontoon.

–          Uniikki Lappi sijaitsee hiljaisuuden vyöhykkeellä. Ja se on ainoa paikka tällä vyöhykkeellä, jossa on toimiva infrastruktuuri.

Suomi on paljon enemmän kuin vain Lappi. Se on järviä, metsiä, saaristoa, hiljaisuutta, luontoa ja palveluita. Elävä maaseutu tarvitsee matkailua ja toisinpäin. Maaseudun eri toimialat tukevat toinen toisiaan.

–          Lähiruoka on välttämätöntä myös matkailulle. Hyvä metsänhoito tukee matkailua tarjoten runsaasti mahdollisuuksia luontoaktiviteetteihin. Maaseudun elinkeinojen runsas kirjo tarjoaa mahdollisuuden kehittää maaseutumatkailua. Metsänhoito ja maatalous mahdollistavat sen, että Suomen upeat luontokohteet ovat matkailijoiden saavutettavissa, muistuttaa Marttila.  

Marttila näkee maaseutumatkailussa paljon tulevaisuuden potentiaalia ja on vakuuttunut siitä, että kuluttajien kasvava ympäristötietoisuus tuo paljon kilpailuetua maaseutumatkailulle.

–          Onnistunut matkailukokemus tarvitsee hyvää ja vastuullista ruokaa, ja ruuan juuret ovat maaseudulla. Ruoan ja matkailun suhde on symbioottinen. Ne tukevat toisiaan.

Digitalisaatio on upea mahdollisuus maaseutumatkailulle. Markkinoinnissa ja mainonnassa pienimuotoisten toimijoiden mahdollisuudet ovat kehittyneet valtavasti. Marttila uskoo myös yhteistyön voimaan.

–          Kansainvälisillä markkinoilla meidän on panostettava kolmeen pääbrändiin, Lappiin, Järvi-Suomeen ja Saaristoon, maaseutumatkailun pääsegmentteihin.

Lue lisää MTK:n tiedotteesta: Eurooppalainen 7. maaseutumatkailun kongressi Suomessa, Asikkalassa 6.-8.10.2021
https://www.mtk.fi/-/maaseutumatkailu_eurooppa

Trackbacks & Pings

  • Väylävirasto tähtää green deal -sopimuksella päästöttömiin työmaihin - EKOtop :

    […] Infrarakentamisen merkittävänä toimijana Väyläviraston hankintojen kehittämisen tavoitteissa ilmasto- ja energianäkökulmat ovat vahvistumassa. Lisäksi muiden päästöjen vähentäminen nähdään arvokkaaksi. Näiden tavoitteiden saavuttamisessa päästöttömien työmaiden green deal -sopimukseen liittyminen on yksi merkittävä askel. […]

    2 vuotta ago

Vastaa